Predstavitev skupin v domu učencev

V šolskem letu 2014/15 sta v domu 2 vzgojni skupini.

V 1. VS skupino je vključenih 7 učencev, 3 iz programa z nižjim izobrazbenim standardom in 4 iz posebnega programa. 2 VS  združuje 7 učencev. 4 učenci so vključeni v nižji izobrazbeni standard in 3 v posebni program.

1.vzgojno skupino vodi vzgojiteljica ga. Silva Potočnik ob pomoči varuhinje Marije Kamenik.

Vztrajno verjamemo, da se lahko z voljo in pogumom daleč pride, čeprav je včasih pot do uspeha na prvi pogled dolga in težavna. A z dobro voljo in vztrajnostjo se da marsikaj rešiti in narediti.

V domu in zunaj njega skupaj preživljamo popoldneve ob različnih dejavnostih . Vsak dan se po svoje »borimo«, da preživimo učne ure, naredimo domače naloge in predelamo učno snov. V prostem času radi likovno ustvarjamo, igramo različne družabne igre, se odpravimo na sprehode, poslušamo glasbo, se družimo, gledamo filme, obiščemo različne prireditve, se ukvarjamo s športom, sodelujemo v interesnih dejavnostih in še bi se našlo. V letošnjem letu bomo velik poudarek namenili gibanju otrok in se bomo v tem kontekstu odpravili tudi na daljše pohode. 

Vodja 2. vzgojne skupine je vzgojitelj g. Renato De Corti, kateremu pomagata javi delavki ga. Tinka Šošter in ga. Petra Lorber.

Biti vzgojitelj, varuh ali javni delavec včasih zahteva že preobrazbo v več poklicev. Nemalokrat se zgodi, da je potrebno biti pedagog, sociolog, psiholog, starš, varnostnik in še kaj v eni osebi. Tisto, kar je bilo včeraj, je danes že zgodovina saj smo vsak dan  postavljeni pred nove naloge in izzive.

Vsak član našega doma po svojih najboljših močeh prispeva k izgradnji mozaika domskega življenja. Lahko vam zagotovim, da nam v našem domu nikoli ni dolgčas. Štejejo majhna dejanja in upamo, da jih bo v tem šolskem letu veliko. Če pa boste potrkali na naša vrata, nas boste spoznali in začutili utrip domskega življenja. Želimo si čim več zunanjih obiskovalcev in vključevanja v mestno dogajanje. Skupaj zmoremo marsikaj !!

Additional information