MODRI JAN – eko projekt 2011/12

modri

Modri Jan je poučen okoljevarstveni projekt za osnovnošolske otroke.
Cilj projekta je okoljevarstveno osveščanje otrok, izobraževanje o obnovljivih virih energije in o naravi ter skrb za njeno ohranjanje.
Med šestnajstimi prijavljenimi temami, ki so jih pripravili Modri Jan, Sončica, Puhec in Packa Rija, smo prijavili:

  • 15. nalogo – razstava uporabkov – uporabnih izdelkov iz plastike v PB posebnega programa (prijava 259) in
  • 5. nalogo – sončne voščilnice v PB nižjega izobrazbenega standarda (prijava 260).

Naloge smo zaključili v marcu 2012. Učenci so zbirali odpadni in uporabni material. Ozaveščali so se o pomenu čistega okolja, zbiranja in ločevanja odpadkov. Zavzeto so sodelovali pri izdelavi izdelkov. Izdelke smo razstavili v domu šole. Kasneje jih bodo učenci odnesli domov.

Cilji nalog in izdelki, ki so jih učenci izdelali, so objavljeni na spletni strani projekta Modri Jan.

Učiteljici v oddelkih podaljšanega bivanja:
Zdenka Černelič in Stanislava Skušek

 

 

Additional information