COMP@S

V okviru projekta je nastal Priročnik za učitelje, svetovalne delavce, izvajalce DSP z naslovom DELAVNICE ZA ČUSTVENO OPISMENJEVANJE UČENCEV. Priročnik najdete na spodnji povezavi.

Priročnik za učitelje, svetovalne delavce, izvajalce DSP…

NOVOSTI V KNJIŽNICI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV

V knjižnici didaktičnih pripomočkov je na izposojo nekaj novih pripomočkov, ki jih najdete v spodnjem katalogu.

IZPOSOJA  V KNJIŽNICI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV

Didaktične pripomočke v knjižnici didaktičnih pripomočkov si lahko izposojajo vsi strokovni delavci osnovnih šol in vrtcev, ki imajo z našo šolo podpisano pogodbo o sodelovanju v projektu COMP@S. O času izposoje se posamezniki dogovorijo s šolsko knjižničarko preko e-pošte.

e-naslov šolske knjižničarke: andreja.pogorevc@osminka.si

Katalog didaktičnih pripomočkov 

PRAVILA IZPOSOJE PRIPOMOČKOV

 1. Pripomočke si lahko izposodite za dobo 3 tednov (brez možnosti podaljšanja).
 2. Naenkrat si lahko posameznik izposodil največ 5 pripomočkov.
 3. Izposoja potekala v delovnem času naše šolske knjižnice ali po predhodnem naročilu po elektronski pošti  andreja.pogorevc@osminka.si
 4. Če pripomočke naročite preko elektronskega naslova, jih lahko dvignete po treh delovnih dneh oz. po prejetem obvestilu  med 7. in 15. uro.
 5. Prevzem in vračilo se jamči s podpisom.
 6. Ob vračilu se pripomočke pregleda (uničeni, manjkajoči se nadomestijo z novimi, enakimi).

OTVORITEV KNJIŽNICE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV

V okviru strokovnega centra COMP@S smo 2. 10. 2018  odprli knjižnico didaktičnih pripomočkov. Didaktične pripomočke smo zbrali in predstavili v katalogu Knjižnica didaktičnih pripomočkov, ki je razdeljen na pet področij in sicer: govor in jezik, zaznavanje, motorika, matematika in socialna integracija.

Didaktične pripomočke si lahko popolnoma brezplačno izposojajo strokovni delavci osnovnih šol in vrtcev občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Trenutno na voljo 109 različnih didaktičnih pripomočkov. Glede na izkušnje in potrebe jih bomo dokupovali in se lotili izdelave specialnih didaktičnih pripomočkov.

no images were found

OBVESTILO

V okviru projekta bomo v torek, 2. 10. 2018, odprli knjižnico didaktičnih pripomočkov strokovnega centra COMP@S.

Vsi pripomočki, ki bodo na voljo za izposojo, so zbrani v spodnjem katalogu.

KAJ JE COMP@S?

Center za celostno, obravnavo otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, @povezovanje-mreženje, svetovanje

 • je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam;
 • v okviru javnega razpisa ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada;
 • operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
 • prednostna os je Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
 • prednostna naložba je Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti;
 • članice strokovnega centra COMP@S smo: OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, OŠ Gustava Šiliha Maribor, OŠ Ljudevita pivka Ptuj in Svetovalni center Maribor;
 • v okviru centra naša šola izvajala naslednje naloge: specialno-pedagoško diagnostiko, svetovanje in strokovno podporo, izdelavo in izposojo didaktičnih pripomočkov in opreme, razvoj strokovnega dela.
(Skupno 1.051 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost