Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik v svetu staršev skrbi za pretok informacij med svetom staršev in oddelkom, ki ga zastopa.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Člani sveta staršev:

 1. Mateja Polanec – predstavnica 1./2. razreda
 2. Marija Cvetko – predstavnica 4. razreda
 3. Mateja Škrinjar – predstavnica 3./5. razreda
 4. Elizabeta Erker – predstavnica 6./7. razreda
 5. Aleksandra Šega – predstavnica 8./9. razreda
 6. Petra Tot – predstavnica PPVI 1 (namestnica predsednice sveta staršev)
 7. Viktor Lampreht – predstavnik PPVI 2
 8. Valentina Hribernik – predstavnica PPVI 3 (predsednica sveta staršev)
 9. Barbara Križanič – predstavnica PPVI 4
 10. Lidija Šega – predstavnik PPVI 5
 11. Slavica Kobale – predstavnica PPVI 6 
(Skupno 1.637 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost