Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda:
–    potrjuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda;
–    sprejema program razvoja zavoda;
–    potrjuje letni delovni program in spremlja njegovo izvajanje;
–    potrdi in spremlja finančni načrt zavoda in poslovno poročilo;
–    odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
–    odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
–    opravlja druge naloge v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi in
–    obravnava tekoče aktualne naloge.

Svet zavoda šteje 11 članove: 5 predstavnikov šole, 3 predstavnike ustanovitelja in 3 predstavnike staršev.

Predstavniki šole:
•    Nina Hedžet
•    Marija Javornik Kamenik
•    Nina Šeligo (predsednica sveta zavoda)
•    Maja Verhovnik
•    Bojana Verčkovnik

Predstavniki ustanovitelja:
•    Greta Ambrož
•    Nina Novak
•    Doris Urbančič Windisch (namestnica predsednice sveta zavoda)

Predstavniki staršev:
•    Mateja Škrinjar
•    Aleksander Hajšek
•    Daša Levstik

(Skupno 1.623 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost