Fridrih Gošnjak Klavdija, ravnateljica klavdija.fridrih@osminka.si
Sagadin Katja, pomočnica ravnateljice katja.sagadin@osminka.si
Černelič Zdenka, svetovalna delavka zdenka.cernelic@osminka.si

E-naslovi strokovnih delavcev in delovne terapevtke

1. Fuks Marica marica.fuks@osminka.si
2. Hedžet Nina nina.hedzet@osminka.si
3. Hojs Barbara barbara.hojs@osminka.si
4. Kolar Ivica Ivica.kolar@osminka.si
5. Lampret Senčič Aleksandra aleksandra.lampret.sencic@osminka.si
6. Marčič Brigita brigita.marcic@osminka.si
7. Medved Tina tina.medved@osminka.si
8. Orož Branka branka.oroz@osminka.si
9. Pešak Petra petra.pešak@osminka.si
10. Petovar Jasmina jasmina.petovar@osminka.si
11. Pinter Breda breda.pinter@osminka.si
12. Pogorevc Andreja andreja.pogorevc@osminka.si
13. Polanec Katja katja.polanec@osminka.si
14. Potočnik Silva silva.potocnik@osminka.si
15. Regoršek Teja teja.regorsek@osminka.si
16. Rižnar Helena helena.riznar@osminka.si
17. Sorčnik Ksenija ksenija.sorcnik@osminka.si
18. Spagnolo Tadeja tadeja.spagnolo@osminka.si
19. Svenšek Eva eva.svensek@osminka.si
20. Šeligo Nina nina.seligo@osminka.si
21. Šmon Metka metka.smon@osminka.si
22. Tarča Sonja sonja.tarca@osminka.si
23. Verčkovnik Bojana bojana.verckovnik@osminka.si
24. Verhovnik Maja maja.verhovnik@osminka.si
25. Višaticki Kristina kristina.visaticki@osminka.si

 

(Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1)