Sodelovanje s srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor

Naša šola je že preko 20 let vključena v projekt slovenske mreže Zdravih šol. Vključene so osnovne in tudi Srednje šole iz celotne Slovenije. Projekt koordinira NIJZ – Nacionalni inštitut javnega zdravja preko regijskih koordinatorjev. Vse naloge so načrtovane in tudi evalvirane preko šolskega tima Zdrave šole. Šola predstavlja okolje kjer lahko mlade različnih starosti, dolgoročno  opolnomočimo v  odgovorni skrbi za lastno zdravje. Vse šole sledimo 12- ciljnim usmeritvam.

Sedmi cilj Zdrave šole govori o povezavi med OŠ in Srednjimi šolami, glede povezovanja skladnega  učnega načrta zdravstvene vzgoje. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, je tako kot mi, tudi vključena v slovensko mrežo Zdravih šol, zato smo se povezali z njimi. Z mentorico predmeta Kakovost v zdravstveni negi, prof. Babič-evo smo se dogovorili za zdravstveno – vzgojni nastop njihovih srednješolk. Dijakinji 4.letnika,maturantki Nina in Teja, sta za domske otroke in udeležence Vrstniškega učenja pripravili zdravstveno  –  vzgojne nasvete o  boleznih, ki jih prenašajo klopi –  klopni meningoencefalitis in lymska borelioza. S pomočjo IKT, sta otrokom nazorno prikazali velike zdravstvene težave človeka, po piku okuženega, majhnega klopa. Prikazali sta način prenosa, potek okužbe, znake,  trajne posledice bolezni, ukrepe za zmanjšano tveganje, cepljenje in pravilno odstranitev že prisesanega klopa. Otroci so postavili veliko vprašanj, na vsa so dobili odgovore.

Za ohranitev novega znanja in znakov bolezni, ki jih prenašajo klopi, sta nam dijakinji pripravili še zelo pregledno zloženko, za kar se Nini, Teji in njuni mentorici najlepše zahvaljujemo.

Vodja tima Zdrave šole
Metka Doberšek

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost