Stalni projekti

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali stalne projekte, ki jih izvajamo že vrsto let in so del življenja na šoli.

  • Lutkovna skupina TukajTu

V lutkovni skupini TukajTu bodo sodelovali učenci NIS in PPVI. Skupaj z učenci bomo izbrali besedilo, ki se ga bo z učenci dramatiziralo ter pripravilo za lutkovno predstavo. Prav tako se bodo izdelovale lutke. Sodelovali bomo tudi na območnem srečanju lutkovnih skupin. Mentorici bosta Andreja Pogorevc in Danijela Cvetko.

Vodja lutkovne skupine je Andreja Pogorevc.

  • Minkina likovna kolonija

Minkina likovna kolonija bo letošnje leto 15. po vrsti. K sodelovanju povabimo okoliške šole, kjer z našimi učenci skupaj sodelujejo pri ustvarjanju na različne načine. Učenci se med seboj povežejo, si izmenjajo izkušnje in so ustvarjalni. Druženje poteka sproščeno, učenci ustvarjajo individualno ali skupinsko.

Vodja projekta je Kim Mastnak.

  • Šolsko glasilo Pikapolonica

Šolsko glasilo bo nastajalo skozi celotno šolsko leto. Zbirali se bodo izdelki, zapisi, fotografije oz. delo s strani naših učencev. Ob koncu šolskega leta, bomo glasilo oblikovali v gradnik – celoto, ki bo predstavljala retrospektivo preteklega šolskega leta in nas spominjala na skupne dogodke med vsemi zaposlenimi. Glasilo bo predstavljeno tudi učencem, kasneje pa bo tudi v natisnjeni obliki izpostavljeno v šolski knjižnici in tako na voljo vsem, ki si ga bodo želeli prelistati, prav tako pa bo digitalna oblika objavljena tudi na šolski spletni strani, in tako dostopna širši množici. 

Uredniški odbor glasila sestavljajo Lina Mlakar, Kim Mastnak, Eva Svenšek in Danijela Cvetko, pri zbiranju gradiva sodelujejo tudi ostali učitelji.

  • Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb

»Center« ima že več kot desetletno tradicijo delovanja na področju otrok s posebnimi potrebami. Tudi v tem šolskem letu bodo prostovoljke ponudile svojo pomoč z namenom, da otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in strokovnim delavcem, ki z njimi delajo, omogočimo kvalitetnejšo in hitrejšo pomoč. V okviru Centra se bodo ponujale naslednje storitve:

svetovanje in informiranje svetovalnih delavcev, učiteljev in staršev, vzgojiteljev ter strokovnih delavcev iz okoliških vrtcev ter večinskih osnovnih šol, ki želijo pridobiti še dodatne informacije o načinih pomoči za otroke;

nudenje podpore pri delu z otroki s posebnimi potrebami (pomoč pri izdelavi IP, IDPP in evalvacij, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, priprava izobraževanj za strokovne delavce, izvajanje SNAP testiranja …); izposoja didaktičnih pripomočkov.

V okviru Centra se bodo v šolskem letu 2023/24 izvajale delavnice Čustveno opismenjevanje učencev.     

Delavnice čustvenega opismenjevanja bodo izvedene na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica, na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Gustava Šiliha Laporje. Delavnice so preventivne narave in bodo potekale v okviru pouka, ur oddelčnih skupnosti ali dnevov dejavnosti. Delavnica praviloma poteka 2 šolski uri, v prvi uri učenci spoznajo 4 osnovna čustva, v drugi uri pa se podrobneje ukvarjajo z vplivi jeze na nas in njenim izražanjem, tako neustreznim kot ustreznim. Predvidoma bo izvedenih 5 delavnic. Delavnice bosta izvajali Kristina Višaticki in Nuša Vogrin.

V Centru bodo nudile pomoč: Maja Verhovnik, Sonja Tarča, Andreja Pogorevc, Nina Šeligo, Kristina Višaticki, Nuša Vogrin, Katja Sagadin in Klavdija Fridrih Gošnjak.

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost