Kaj je delovna terapija?
Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere cilj je, da otrokom, ki se soočajo z boleznijo, poškodbo ali drugimi okoliščinami omogoča bolj zadovoljno, lažje in/ali samostojnejše delovanje v svojem vsakodnevnem življenju. Izvaja se v smislu namenskih aktivnosti, ki jih posameznik mora ali želi početi, na področju ožjih in širših dnevnih aktivnosti, ki so vezane na skrb zase in druge (oblačenje, hranjenje, mobilnost, …), delo (šolske aktivnosti…), igra (možnosti igre, sodelovanje v njej), preživljanje prostega časa (možnosti in sodelovanje v prostočasovnih aktivnostih) in vključevanje v družbo (v skupnost, družino, vrstnike…).

Posameznika obravnava celostno z upoštevanjem njegovih vrednot in okolja, v katerem živi in deluje.

Kako delovni terapevt pomaga?                                     
Terapevt uči nove oz. primernejše načine za boljše izvajanje aktivnosti; svetuje glede pripomočkov in prilagoditev okolja (doma ali v šoli); razvija nove sposobnosti, veščine in zanimanja (za delo, prosti čas …).

VEŠČINE V ŠOLI

Delovni terapevt svetuje in sodeluje s starši in učitelji. Svetuje strategije in prilagoditve, da bo otrok uspešen pri šolskih veščinah kot je pisanje, rezanje s škarjami, skrb za šolske potrebščine.

Otroka uči kako na lažji način izvede določeno aktivnost (prilagodi aktivnost, prilagodi okolje, uporablja pripomočke..)

Vzpodbuja:

  • večjo mišično moč,
  • večjo gibljivost,
  • izboljšanje natančnih gibov,
  • izboljšanje grafomotorike,
  • izboljšanje občutkov/senzibilitete,
  • vaje prijemov, prenosa, spusta, soročne vaje,
  • vaje opore na podlago – otroka spodbujamo k prenosu teže,
  • večanje obsega giba,
  • vaje za ravnotežje.

AKTIVNOSTI V POSEBNEM PROGRAMU

Večino aktivnosti izvajamo v gibalnici, kjer se z učenci dela predvsem na senzorni integraciji (torej z aktivnostmi na različnih pripomočkih) pozitivno vplivamo na vsa čutila v telesu, razvijamo strategije/ideje pri izvedi določenih aktivnosti, premagujemo določene strahove…

V snoezelenu se otroci umirjajo, saj imamo vizualne efekte, vodno posteljo in umirjeno glasbo.

Učimo se tudi strategij za čim večjo samostojnost v dnevnih aktivnostih (oblačenje, obuvanje…)

Zloženka o pravilnem nošenju šolske torbe

Zloženka – Pomoč pri težavah z grafomotoriko

Jasmina Petovar, dipl. delovna terapevtka

(Skupno 1.458 obiskov, današnjih obiskov 1)