Osnovna šola s prilagojenim programom

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja.

Posebnost prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom je med drugim prilagojen predmetnik, ki poleg premetov iz obveznega programa, vsebuje tudi specialno-pedagoška predmeta: računalniško opismenjevanje (za učence od 4. do 6. razreda) in socialno učenje (za učence od 1. do 6. razreda).

Vpis učencev na našo šolo poteka na podlagi odločbe o usmeritvi.

Naši učenci po končanem osnovnošolskem izobraževanju praviloma nadaljujejo srednješolsko izobraževanje po programu nižjega poklicnega izobraževanja.

(Skupno 7.060 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost