Dokumenti / šolska prehrana

 

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU  2013/2014

NOVOSTI:

  • NOV Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 3/2013)
  • Staršem priporočamo, da oddajo vlogo za subvencijo šolske prehrane (malico, kosilo)  za šolsko leto 2013/14 na pristojni CSD v mesecu juliju oz. avgustu. Tako boste pravočasno prejeli Odločbo o subvenciji. (CSD Slov. Bistrica, Ljubljanska 16, 2310 Slov. Bistrica).
  • Do izdaje nove Odločbe Centra za socialno delo o subvenciji malice ali kosila v šolskem letu 2013/14, ste starši sami dolžni poravnati stroške prehrane za vašega otroka.
  • Učencem,  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice. Ne glede na to pripada subvencija malice učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito (25. čl. Zakona o šolski  prehrani).
  • Subvencija kosila pripada  učencem, pri katerih  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače  v  Republiki Sloveniji  (26. čl. Zakona o šolski prehrani).

Zakon določa obrazec za prijavo na šolsko prehrano. Prijavo za šolsko prehrano za šolsko leto 2013/14 oddajte šolski svetovalni delavki do 14.6.2013.

 

 Obrazec za prijavo na šolsko prehrano 

Pravila o šolski prehrani pdfIcon

Zakon o šolski prehrani link

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost