Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali stalne projekte, ki jih izvajamo že vrsto let in so del življenja na šoli.

  • Lutkovna skupina TukajTu

V lutkovni skupini TukajTu bodo sodelovali učenci od 5. do 9. razreda. Glede na želje učencev se bo izbralo besedilo, ki se ga bo z učenci dramatiziralo ter pripravilo za lutkovno predstavo. Prav tako se bodo izdelovale lutke. V primeru razpisa bodo sodelovali tudi na tekmovanju lutkovnih skupin.

Vodja lutkovne skupine je Andreja Pogorevc.

  • Minkina likovna kolonija

Minkina likovna kolonija bo letošnje leto 14. po vrsti. K projektu povabimo okoliške šole, kjer z našimi učenci skupaj sodelujejo pri ustvarjanju na različne načine. Učenci se med seboj povežejo, si izmenjajo izkušnje in so ustvarjalni. Druženje poteka sproščeno po skupinah ali skupno po delavnicah.

Vodja Minkine likovne kolonije je likovnica. 

  • Šolsko glasilo Pikapolonica

Šolsko glasilo bo nastajalo skupaj z učenci, ki bodo čez celotno šolsko leto ustvarjali, zapisovali svoja doživetja in bodo v največji možni meri avtorji prispevkov. Ob koncu leta se bo gradivo oblikovno združilo v povezano celoto. Zbrane fotografije in zapisi bodo predstavljali dogajanje v šolskem letu 2022/23. Glasilo se bo predstavilo učencem in ga bo nato mogoče prebirati v tiskani obliki v knjižnici šole in digitalni obliki, objavljeni na spletni strani šole.

Uredniški odbor glasila sestavljajo Andreja Pogorevc, Maja Verhovnik, Petra Pešak in Eva Svenšek, Kim Mastnak, Lina Mlakar, pri zbiranju gradiva sodelujejo tudi ostali učitelji.

  • Zbiranje odpadnega papirja

Projekt pobiranja papirja bo potekal tako kot v preteklem šolskem letu. Krajane Slovenske Bistrice ter starše učencev bomo z obvestili obveščali, kdaj bomo imeli pri šoli stacioniran keson za pobiranje papirja. Tako bodo imeli možnost, da nam odpadni papir dostavijo. Ob tem lahko tudi pokličejo na šolo in ga bo šel iskat šolski hišnik. Denar, ki ga bodo zbrali, bomo porabili v skladu s finančnim načrtom šolskega sklada.

Vodja zbiralnih akcij je Renato De Corti.

  • Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb

»Center« ima že več kot desetletno tradicijo delovanja na področju otrok s posebnimi potrebami. Tudi v tem šolskem letu bodo prostovoljke ponudile svojo pomoč z namenom, da otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in strokovnim delavcem, ki z njimi delajo, omogočimo kvalitetnejšo in hitrejšo pomoč. V okviru Centra se bodo ponujale naslednje storitve:

  • svetovanje in informiranje svetovalnih delavcev, učiteljev in staršev, vzgojiteljev ter strokovnih delavcev iz okoliških vrtcev ter večinskih osnovnih šol, ki želijo pridobiti še dodatne informacije o načinih pomoči za otroke;
  • nudenje podpore pri delu z otroki s posebnimi potrebami (pomoč pri izdelavi IP, IDPP in evalvacij, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, priprava izobraževanj za strokovne delavce, izvajanje SNAP testiranja …);
  • izposoja didaktičnih pripomočkov.

V okviru Centra se bodo v šolskem letu 2022/23 izvajale delavnice Čustveno opismenjevanje učencev.   

Delavnice čustvenega opismenjevanja bomo izvajali na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica in na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica. Delavnice so preventivne narave in bodo potekale v okviru pouka, ur oddelčnih skupnosti ali dnevov dejavnosti. Delavnica praviloma poteka dve šolski uri, v prvi uri učenci spoznajo 4 osnovna čustva, v drugi uri pa se podrobneje ukvarjajo z vplivi jeze na nas in njenim izražanjem, tako neustreznim kot ustreznim. Predvidoma bo izvedenih 5 delavnic. Delavnice bosta izvajali Kristina Višaticki in Nuša Vogrin.

V Centru bodo nudile pomoč: Maja Verhovnik, Sonja Tarča, Andreja Pogorevc, Nina Šeligo, Kristina Višaticki, Nuša Vogrin, Katja Sagadin in Klavdija Fridrih Gošnjak.

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)