Vodstvo, strokovna služba, administrativni delavci, drugi
Klavdija Fridrih Gošnjak Ravnateljica
Katja Sagadin Pomočnica ravnateljice
Maja Seliškar Svetovalna delavka
Andreja Pogorevc Knjižničarka
Laura Gak Medicinska sestra
Nika Draksler Delovna terapevtka
Milan Bunić Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Jolanda Vodušek Tajnik VIZ, delno računovodja
Zunanji sodelavci
M Biro d.o.o Računovodski servis
Marija Meolic Logopedinja CSG MB

*

Učitelji v nižjem izobrazbenem standardu
Oddelek Razrednik Predmetni učitelji/spremljevalci
1. a in  2. a Andreja Pogorevc – SLJ, MAT, SU Metka Šmon – GUM
Katja Vivod – 2. učitelj, ŠPO, SPO, SU DOP/DOD
3. a  Bojana Verčkovnik – SLJ, LUM, MAT, SPO, SU, DOD/DOP Katja Vivod – ŠPO
              Metka Šmon – GUM                   spremljevalka – Franja Mohorko       svetovalna delavka – Karmen Leskovar
4. a  in 5.a Barbara Hojs – SLJ, MAT, NAR, DRU, DOD/DOP  Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM
Marica Fuks – TIT, GOS
Marica Fuks – DRU
                Anja Primožič – ŠPO               Bojana Verčkovnik – SU, RO       spremljevalka – Daniela Kovše
6. in 7. a Aleksandra Bolčević – SLJ, DOP/DOD SLJ Helena Rižnar – MAT, NAR, DOD/DOP MAT
Eva Svenšek – TJA, TIT
Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM
Marica Fuks – DRU, TIT
                      Barbara Hojs – GOS                                  Anja Primožič – ŠPO, IP IŠP              Lina Mlakar – ŠPO
8. a in 9. a Helena Rižnar – MAT, NAR, DOD/DOP MAT Aleksandra Bolčević – SLJ, DOD/DOP SLJ,
Eva Svenšek – TJA, TIT
Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM, GOS, IP NPH
                    Marica Fuks – DRU                                  Anja Primožič – ŠPO, IP IŠP              Lina Mlakar – ŠPO
*
Učitelji v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Oddelek Razrednik Predmetni učitelji Varuhi negovalci
PPVI 1 – 1. st. in 2. st. Ksenija Sorčnik Kim Mastnak – LV
Anja Primožič – GŠV
Milka Pristovnik
PPVI 2 – 2. in 3. st. Tina Medved Kim Mastnak – LV
       Metka Šmon – GV           Lina Mlakar – DV
Mojca Kebert/Melita Kajtna
PPVI 3 – 2. st. in 3. st. Ivica Kolar Kim Mastnak – LV
Metka Šmon – GV
Anja Primožič – ŠPO
Marija Javornik Kamenik
PPVI 4 – 2. st. in 3. st. Silva Potočnik           Lina Mlakar – DV,           Kim Mastnak – LV, IV Valentina Vidovič
PPVI 5 – 4. st., 5. st. in 6. st. Nina Hedžet/Danijela Cvetko Kim Mastnak – LV, KZ
Metka Šmon – GV, KZ
           Lina Mlakar – IV               Anja primožič – GŠV, ŠR
Katarina Kričaj
*
Podaljšano bivanje,  varstvo
Skupina Vodja Drugi učitelji
OPB šola Aleksandra Bolčević, Marica Fuks Eva Svenšek, Helena Rižnar, Anja Primožič, Bojana Verčkovnik, Barbara Hojs, Katja Vivod
OPB PPVI Danijela Cvetko, Lina Mlakar Tina Medved
 *
Učitelj
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica s podružnico Kebelj  Nuša Vogrin, Petra Pešak/Anja Mohorko, Sonja Tarča, Nina Novak
OŠ Anice Černejeve Makole Nina Šeligo, Nuša Vogrin
OŠ Šmartno na Pohorju Tina Mlakar
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s podružnico Zg. Ložnica Maja Verhovnik, Laura Zrinski, Nuša Vogrin
2. OŠ Slovenska Bistrica Nuša Vogrin, Kristina Višaticki, Tina Mlakar, Nina Šeligo
OŠ Gustava Šiliha Laporje Katja Sagadin, Nuša Vogrin
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Nina Šeligo
OŠ Kajetana Koviča Poljčane Nuša Vogrin
Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica Maja Verhovnik, Nina Novak, Silva Potočnik, Nina Šeligo, Laura Zrinski, Ivica Kolar, Tina Medved
Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica Ivica Kolar
*
Domska vzgoja
Vzgojna skupina Vzgojitelj Varuhinja negovalka
1. VS Renato De Corti Katarina Kričaj
nočni vzgojitelj Matej Čandra /
*
Tehnični delavci
Srečko Jurgec Hišnik
Špela Brezovnik Kuharica
Brigita Smogavec Kuhinjska pomočnica
Alojzija Ačko/Nada Jevšinek Čistilka v domu
Vera Mušič Čistilka v domu
Marica Todorovič Čistilka v šoli

*

Javna dela
 Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VI Tanja Račel
Informiranje Katja Tolar
 

(Skupno 8.598 obiskov, današnjih obiskov 1)