Vodstvo, strokovna služba, administrativni delavci, drugi
Klavdija Fridrih Gošnjak Ravnateljica
Katja Sagadin Pomočnica ravnateljice
Maja Seliškar Svetovalna delavka
Andreja Pogorevc Knjižničarka
Andreja Kmetec Medicinska sestra
Nika Draksler Delovna terapevtka
Jolanda Vodušek Tajnik VIZ, delno računovodja
Zunanji sodelavci
M Biro d.o.o Računovodski servis
Marija Meolic Logopedinja CSG MB
Leon Zajc Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

*

Učitelji v nižjem izobrazbenem standardu
Oddelek Razrednik Predmetni učitelji
1. a in  2. a Andreja Pogorevc – SLJ, MAT, SU, LUM Metka Šmon – GUM
Katja Vivod – 2. učitelj, ŠPO, SPO, DOP/DOD, spremljevalka:  Katarina Kričaj
3. a in 4. a Bojana Verčkovnik – SLJ, MAT, SPO, NAR, DRU, SU, RO, DOD/DOP Katja Vivod – ŠPO, LUM
Metka Šmon – GUM
5. a  in 6.a Barbara Hojs – SLJ, ŠPO 2. sk., GOS, SU, RO, DOD/DOP SLJ Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM
Helena Rižnar – MAT, NAR, DOD/DOP MAT
Marica Fuks – DRU
Eva Svenšek – TIT, ŠPO 1.sk., spremljevalka: Daniela Kovše
 7. a, 8. a in 9. a Helena Rižnar – MAT, NAR, DOD/DOP MAT Aleksandra Bolčević – SLJ, DOD/DOP SLJ,
Eva Svenšek – TJA, ŠPO 1. sk., ŠZZ
Kim Mastnak – LUM
Metka Šmon – GUM, GOS
Marica Fuks – DRU, TIT
Barbara Hojs – ŠPO 2. sk.
*
Učitelji v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
Oddelek Razrednik drugi učitelji Varuhinja
PPVI 1 – 1. st. in 2. st. Ksenija Sorčnik Kim Mastnak – LV
Danijela Cvetko – DV
Milka Pristovnik
PPVI 2 – 2. st. Nina Hedžet Kim Mastnak – LV
Metka Šmon – GV Lina Mlakar – ŠPO
Mojca Kebert
PPVI 3 – 2. st. in 3. st. Ivica Kolar Kim Mastnak – LV
Metka Šmon – GV
Lina Mlakar – GŠV
Marija Javornik Kamenik
PPVI 4 – 3. st. in 4. st. Silva Potočnik  Danijela Cvetko – DV,       Kim Mastnak – LV, IV
Lina Mlakar – GŠV
Valentina Vidovič
PPVI 5 – 4. st., 5. st. in 6. st. Tina Medved Kim Mastnak – LV, KZ, IV
Metka Šmon – GV, KZ
Lina Mlakar – GŠV, ŠR, IV
 
*
Podaljšano bivanje,  varstvo
Skupina Vodja Drugi učitelji
OPB šola Aleksandra Bolčević Marica Fuks, Eva Svenšek
OPB PPVI Danijela Cvetko Lina Mlakar, Ksenija Sorčnik
 *
Učitelj
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica s podružnico Kebelj  Nuša Vogrin, Petra Pešak, Sonja Tarča, Alja Podmenik
OŠ Anice Černejeve Makole Nina Šeligo, Nuša Vogrin
OŠ Šmartno na Pohorju Nina Hedžet
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s podružnico Zg. Ložnica Alja Podmenik, Katja Sagadin, Barbara Hojs
2. OŠ Slovenska Bistrica Silva Potočnik, Tina Medved, Nuša Vogrin, Kristina Višaticki
OŠ Gustava Šiliha Laporje Katja Sagadin, Nuša Vogrin
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Nina Šeligo
OŠ Kajetana Koviča Poljčane Nuša Vogrin
Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica Maja Verhovnik, Tina Medved, Silva Potočnik, Nina Šeligo, Bojana Verčkovnik, Ivica Kolar, Alja Podmenik
*
Domska vzgoja
Vzgojna skupina Vzgojitelj Varuhinja
1. VS Renato De Corti Melita Kajtna
nočni vzgojitelj Matej Čandra /
*
Tehnični delavci
Srečko Jurgec Hišnik
Olga Lunežnik Kuharica
Brigita Smogavec Kuhinjska pomočnica
Alojzija Ačko/Nada Jevšinek Čistilka v domu
Nadica Tomše Čistilka v domu
Marica Todorovič Čistilka v šoli
   

*

Javna dela
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja V  
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VI  
 Pomč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja VII  
Informiranje  
 

(Skupno 6.590 obiskov, današnjih obiskov 5)